Beyin Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? 

Baş ağrısı, hafıza ve davranış bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren beyin kanseri ilerleyen seviyelerde ameliyat olmayı gerektirebilir.

Beyin Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? 

Beyin Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? 

Ölümcül sonuçlara neden olan beyin kanseri, tedavi edilmediği zaman hastanın hayat kalitesini düşüren ve farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olan çeşitli hastalıklara neden olur. İşte beyin kanseri hakkında merak ettikleriniz…

BEYİN KANSERİ NEDİR?

Beyin dokusu, zarları ya da sinirlerden kaynaklanan, hücrelerin kontrolsüz olarak, çok fazla çoğalmalarına bağlı olarak gelişen kitlelere beyin veya sinir sistemi tümörü denmektedir. Beyin tümörleri örnek aldığı hücrelerin türüne göre, derecesine göre, yerleşim yerlerine göre çeşitli olabilmektedir. Bazı beyin tümörleri yavaş büyüyen, düzgün sınırlı ve iyi huyludur bazıları ise hızlı büyüyen, agresif seyirli, yaygın ve kötü huylu tümörlerdir.

BEYİN KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tümör, bulunduğu yere, boyutuna ve oluşma hızına bağlı olarak çeşitli şikayetlere sebep olabilmektedir. Genellikle devamlı ya da ilerleyici baş ağrısı, bulantı ve kusma, nöbet (havale), kol ve bacakta kuvvetsizlik (felç), konuşma ve görme bozukluğu, davranış bozukluğu ve hafıza bozuklukları gibi şikayetler ile kendini gösterir. Şikayetler bir anda başlayabileceği gibi, yıllar içerisinde çok yavaş bir şekilde gelişmiş de olabilir.

Tümörün beynin hangi bölgesini etkilediğine bağlı olarak tam ya da kısmi felç (yüz, kol ve bacakta kuvvetsizlik), konuşma ve görme bozukluğu (bulanık görme, çift görme vb.), davranış değişiklikleri ve hafıza bozuklukları, bayılma, kasılma ve titreme gibi nöbetler meydana gelmektedir.

TANISI NASIL KONULUR?

Bahsettiğimiz şikayet ve bulgularla beraber ciddi klinik şüphe varlığında bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapılmalıdır. Günümüzde ilaçlı (kontrast maddeli) MR beyin tümörlerinin tanısını koymak için standart görüntüleme yöntemlerindendir. Bazen tanıda arada kalınan durumlarda MR perfüzyon, MR spektroskopi gibi daha ayrıntılı MR görüntülemelerine gerek duyulmaktadır. Ancak kesin tanı tam olarak ameliyat ile alınan tümör örneğinin mikroskop altında patolojik incelemesi sonucunda konulmaktadır. Çoğu beyin tümörü ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri ile tanınabilse de kesin tanı ve derecelendirme için biyopsi (tümörün tamamının veya bir kısmının çıkarılması) gerekir. Nadir olarak bazı tümörlerin tanısında belden omurilik sıvısı alınarak yapılan laboratuvar incelemeleri de faydalı olabilmektedir.

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Beyin tümörlerinin bazılarında öncelikli tedavi cerrahidir. Birkaç beyin tümörü dışında (lenfoma, germ hücreli tümörler vb.) hemen tüm beyin tümörlerinde amaç, tümörün hastaya zarar vermeden azami miktarda çıkarılmasıdır. Nüks ihtimali çok düşük olan iyi huylu beyin tümörlerinde, ameliyat ile tümörün tamamı çıkarılabilirse başka herhangi bir ek tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat özellikle kötü huylu tümörlerde ve nüks ihtimali yüksek olanlarda, geride parça kalan tümörlerde ameliyat sonrasında ışın tedavisi (radyoterapi) ve kemoterapi uygulamasına ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda hastalar, tümöre bağlı beyin ödeminin azaltılması için steroid (kortizon) tedavisi, tümörlere bağlı nöbetlerin önlenmesi içinse nöbet ilaçları kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Karagöz Medya  Araştırmacı Gazeteci Müjdat GÜLDÜ

+90 532 445 58 49 Whats App

www.karagozmedya.com